YANDA AKE SALLAR JANA’IZA. Kabbar sau huɗu (4) akeyi.

1- Kabbran Farko: Fatiha ake karantawa, Kamar haka.

1. Bismillaahir Rahmaanir Raheem
2. Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen
3. Ar-Rahmaanir-Raheem
4. Maaliki Yawmid-Deen
5. Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’een
6. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
7. Siraatal-lazeena an’amta ‘alaihim ghayril- maghdoobi ‘alaihim wa lad-daaalleen

2- Kabbara ta biyu: Salatin Ibrahimiyya akeyi har zuwa ƙarshe, kamar haka.

Allaahumma salli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa ‘aali Muhammadin, kamaa sallayta ‘alaa ‘Ibraaheema wa ‘alaa ‘aali ‘Ibraaheema, ‘innaka Hameedun Majeed. Allaahumma baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa ‘aali Muhammadin, kamaa baarakta ‘alaa ‘Ibraaheema wa ‘alaa ‘aali ‘Ibraaheema, ‘innaka Hameedun Majeed.

3- Kabbara ta Uku: Addu’a akewa Mamacin, kamar yadda Fiyayyen Halitta ya koyar.

Allaahum-maghfir lihayyinaa, wa mayyitinaa, wa shaahidinaa, wa ghaa’ibinaa, wa sagheerinaa wa kabeerinaa, wa thakarinaa wa ‘unthaanaa. Allaahumma man ‘ahyaytahu minnaa fa’ahyihi ‘alal-‘Islaami, wa man tawaffaytahu minnaa fatawaffahu ‘alal-‘eemaani, Allaahumma laa tahrimnaa ‘ajrahu wa laa tudhillanaa ba’dahu.

4- Kabbara ta Huɗu: Addu’a za’ayiwa kai da sauran Al’ummar Musulmi baƙi ɗaya.

Daga ƙarshe Sallama guda akeyi ta Dama.

ALLAH YABAMU ALJANNA BATARE DA HISABI BA.

Salaffiya