WAYAKE SO ALLAH YAGAFARTAMASA ZUNUBANSA TOH GASHI YA KYAUTATA (ALWALARSA)

WAYAKE SO ALLAH YAGAFARTAMASA ZUNUBANSA TOH GASHI YA KYAUTATA (ALWALARSA)