Wani mutum da za a fito dashi ranar Alkiyama. Dr. Muhd Sani Umar R/lemo (h)