Mafin Saukin Hanyar Samun Ƴaƴan Nagartantu Yi kokari Ku saurara kuma kuyi share Domin Ko Wayansu sun Anfana Allah SWT ya Sakawa Mal da Alkheri Ya biya Da Gidan Aljannatul-firdausi

Mafin Saukin Hanyar Samun Ƴaƴan Nagartantu

Yi kokari Ku saurara kuma kuyi share Domin Ko Wayansu sun Anfana Allah SWT ya Sakawa Mal da Alkheri Ya biya Da Gidan Aljannatul-firdausi

Dr Mansur Isa Yalwa’s Muna Godiya