Duk_Wata_Cuta_Da_Aka_Kasa_Ganeta_A_Karanta_Wannan_Addu_ah_Zaka_Warke_Da_Izinin_Allah_-Sheikh_Haifan