Banbanci tsakanin gulma munfurci da fadan gaskiya akan mutum imam Dr idris abdul aziz dutsin tanshi bauchi :Aqidar Gaskiya

Banbanci tsakanin gulma munfurci da fadan gaskiya akan mutum imam Dr idris abdul aziz dutsin tanshi bauchi :Aqidar Gaskiya