An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma’a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar

An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma’a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda KungiyarAn Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya An Samu Mastala Karatun Da Aka Shirya Yau Laraba 25/October/2023 4:00pm Na Yamma A Masallacin Juma'a Na Miyetti Bolari Gombe Gombe State Na Mata Wanda Kungiyar - Salaffiya

SAFINATUN NAJATI ISLAMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Habibtys Suka Shirya Wanda

Malama Zainab Ja’afar Mahmud Adam Kano

Zata Gabatar Ya Koma Gobe Alhamis 26/October/2023 10:00am Na Safe

Saka Makon Jarrabawa Na Abun Hawa Basu Samu Isowa Akan Lokaci Ba Sai Ta Gaisa Da Yan Uwa Mata Kafin Allah Ya Kai Mu Gobe Adawo Ayi Karatun

Allah Madaukakin Sarki Ya Bada Ikon Zuwa

Mata Zallah Banda Maza

Har Yan (MEDIA) Mata Zallah Banda Maza

Su Ummu Albanin Baban Albani (Zaria) Tinkirawa
Su Ummu Abdillah Gombe
Su Khairat Ibrahim Gombe
Da Sauran Su

Mudassir Rabiu Tinkirawa ✍️