ALLAHU AKBAR •Inkunsan Wata Bakusan Wata ba. •Shaikh Awwal Albany Zaria (R.H).